Stötvågsbehandling vid tennisarmbåge

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast
Uppdaterat 2014-08-10
Dela
Gilla

Hitta vårdgivare med kunskap om Stötvågsbehandling vid tennisarmbåge

Stötvågsbehandling, tryckvågsbehandling eller shockwave therapy är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler.

Stötvågsbehandling används ofta mot tennisarmbåge – lateral epikondylit och rekommenderas allt mer som behandling före kortisoninjektion eller kirurgiskt ingrepp vid olika typer av senskador.

Historik om shockwave – stötvågsbehandling

Stötvågsbehandling har använts inom sjukvården sedan 1980 talet. Då sprängdes den första njurstenen med tekniken.
Under 1990-talet har metoden vunnit mark inom sk muskuloskeletala besvär och skador. Det är framför allt besvär med muskelsenor, så kallade tendinopatier, som de senaste femton åren allt mer behandlats med stötvågsbehandling. Man har även funnit vetenskapligt stöd för att frakturläkning har förbättrats av behandlingen.

Inom idrottsmedicinen användes stötvåg för första gången av den tyska olympiatruppen under OS 1996.

Idag rekomenderas stötvågsbehandling inom ortopedin ofta före kortisoninjektion och kirurgi. Vävnaden tål belastning snabbare och idrottaren undslipper viloperiod och tidskrävande återuppbyggnad/rehabilitering före tävlingsåtergång.

Hur fungerar stötvågsbehandling?

En applikator genererar tryckvågor eller chockvågor som med given frekvens och kraft bearbetar den skadade vävnaden. Behandlingen ökar den metaboliska aktiviteten i vävnaden och stimulerar kroppens eget läkningssystem. Ökad blodcirkulation och näringstillförsel samt att en ny infllammation startas, vilket är kroppens naturliga reaktion vid läkning och reparation.

Vid långvariga besvär i senvävnader har man funnit nybildning/inväxt av blodkärl och nervändar. Denna kärlinväx tror man bidrar till kroniska besvär. Efter stötvågsbehandling ses reducering av dessa kärl.

Vid besvär med sk kalkinfällning i muskelsena, har det visats att tryckvågsbehandling resulterar i reducering av kalkansamling med minskade besvär eller utläkning som följd.

Hur går en stötvågsbehandling till?

Undersökning och diagnos

Innan stötvågsbehandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs en ortopedmedicinsk undersökning för att säkerställa diagnos och skadelokalisation.

Behandlingsprocedur

Behandlingen tar ca 5 min och upprepas vanligtvis med 5-7 dagars mellanrum. Totalt brukar 3-5 behandlingar räcka för att ge bestående och tillfredsställande resultat.

Smärtsamt men uthärdlig behandling

Stötvågsbehandlingen gör oftast ont men upplevs så gott som alltid som uthärdlig. Så fort behandlingen är klar upphör smärtan. Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt. Använd då tabletter som inte är antiinflammatoriskt verkande. Panodil eller alvedon (paracetamol) går däremot bra.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling

Man bör avstå från instensiv fysisk aktivitet och belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling.
Man bör inte genomgå någon annan behandling samtidigt, i synnerhet inte med kortisoninjektion, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg.
Antiinflammatorisk medicin bör inte ha intagits de senaste 5 dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.

Vårdgivare som behandlar tennisarmbåge med stötvågsbehandling

När bör man inte stötvågsbehandla?

  • Om du har fått kortisoninjektion i skadeområdet den senaste månaden
  • Vid neurologiskt eller vaskulärt nedsatt funktion i området
  • Om du har cancer
  • Vid graviditet
  • Vid blödningssjukdom eller vid intag av starkare blodkoagulationsmedicin t ex Fragmin eller Waran. Fokuserad stötvågsbehandling ska normalt inte ges vid behandling med acetylsalicylsyra (Trombyl) eller hög dos omega-3 fettsyror.
  • Vid akut inflammation i behandlingsområdet