Tennisarmbåge (lateral epikondylit)

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast, examen i ortopedisk medicin
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2017-02-19
Dela
Gilla

Tennisarmbåge – lateral epikondylit

Tennisarmbåge – lateral epikondylit (även kallad radial epikondylit och epikondylalgi) är ett mycket vanligt överbelastningsbesvär som drabbar de muskel- och senfästen som fäster på armbågsledens utsida, den så kallade laterala epikondylen. Den drabbade upplever smärta, värk, ömhet, kraftlöshet eller stelhet. Skadan vid tennisarmbåge drabbar ofta m. extensor carpi radialis brevis (ecrb) senfäste mot denna epikondyl, men kan även drabba dess sena eller övriga extensormuskler. Detta fäste är ytligt varför det ofta gör ont att stöta i armbågens utsida. Vanliga åtgärder vår sjukvård erbjuder vid tennisarmbåge är information om egenvård, stötvågsbehandling, akupunktur, laserbehandling, manipulation, massage,  kortisoninjektion och operation.

Tennisarmbåge - lateral epikondylalgi

Symptom vid tennisarmbåge

Extensormusklernas uppgift är framför allt att böja handrygg och fingrar uppåt (exv gasa en moppe eller hålla handleden rak när du håller en kanna/kastrull). Vid tennisarmbåge uppstår ofta smärta över utsidan armbågen och kraftlöshet vid handgrepp samt stelhet i armbåge. Det kan då vara svårt att greppa och hålla föremål som exempelvis hålla i en kopp eller hälla ur ett mjölkpaket. Det kan även göra ont att räta ut armbågen och för många gör det extra ont att räta ut armbågen på morgonen.

Smärtan vid tennisarmbåge placerar sig framför allt på utsidan armbågen och ofta strålar värken ner längs ovansidan/utsidan av underarmens muskulatur. Ibland kan det även stråla en bit upp längs utsida överarm.
Köp EpiPoint armbågsskydd hos Fyseum.se.

Orsak till tennisarmbåge – lateral epikondylit

Skadan vid tennisarmbåge kommer från någon form av överbelastning av vävnadsfästet. Med överbelastning menas att en vävnad utsätts för mer belastning än vad den tål. Sina vävnaders belastningstålighet kan man förbättra genom att utsätta vävnaden för successivt ökad belastning då det sker en långsam tillvänjning.

Överbelastningen vid tennisarmbåge kan vara plötslig som exempelvis vid ett olyckligt fall eller ett ovanligt tungt lyft där bristningar i vävnaden kan leda till kvarstående besvär. Vanligtvis uppstår överbelastningen dock över längre tid och efter upprepad belastning som vid mycket arbete vid tangentbord och datormus, industriarbete med upprepade arbetsmoment för hand och arm eller vid hemrenoveringsarbete. Skadan kan uppstå då ny aktivitet eller idrott påbörjas eller då det sker en för snabb stegring av befintlig aktivitet eller träning.

Anatomi och skadeutveckling

Muskeln övergår i varje ände av sig i en sena vilka fäster in mot ben på olika sidor om en eller flera leder. När muskeln drar ihop sig så rör sig leden. Vid tennisarmbåge är det själva muskeln eller den övre senan som drabbas. Vanligtvis är det seninfästet mot nedre delen av överarmen på utsidan av armbågen som skadas. Först inträder den reaktiva fasen med en naturlig uppkommen inflammation, vilken varar i några dagar. Inflammationen startar igång läkningsprocessen i syfte att återställa normalt vävnadsutseende och belastningsförmåga. Om man fortsätter med provocerande belastning utan belastningsförändringar riskerar skadan istället att förvärras och gå vidare till felläkningsfas och degenerativ fas. Vid dessa faser uppstår förändringar i senan vilka är betydligt svårare att med både egenvård och behandling åtgärda. Det är därför viktigt att vid symtom göra förändringar i belastningsbilden.

Du kan läsa mer om senskadors olika faser och vilken typ av egenvård och behandling som rekommenderas i dessa i artikeln om senskador.

Vilka får tennisarmbåge – lateral epikondylit?

Tennisarmbåge är en vanlig skada. Har du inte drabbats någon gång själv så har flera i din omgivning gjort det. Man kan drabbas av oavsett ålder, men det är något vanligare att personer över 40 drabbas. Det är också vanligare att kvinnor drabbas.

Så här ställs diagnos

Det är relativt enkelt att ställa diagnos efter anamnes och klinisk undersökning. Det vill säga genom att höra bakgrunden till smärtan samt efter en standard ortopedmedicinsk undersökning av underarm och armbåge där man systematiskt stressar/testar de olika vävnaderna. För att behandlingen skall bli så effektiv som möjligt är det bra att hitta den specifika skadelokalisationen. Detta är vårdgivare specialiserade på ortopedisk medicin utbildade för.

Slätröntgen eller ultaljudsundersökning är sällan nödvändig utan bör göras om man misstänker annan orsak till armbågssmärtan eller om rekommenderade åtgärder och/eller behandlingar inte hjälpt och en osäkerhet på diagnos föreligger.

Var söker jag hjälp för diagnos och behandling?

Det finns en mängd olika behandlingsmetoder vid tennisarmbåge och du kan söka direkt till en vårdgivare specialiserad på rörelseorganens skador och sjukdomar för att få både diagnos/bedömning, information och behandling. Du bestämmer själv vilken första instans du vill träffa. I den landstingsfinansierade vården kan du boka tid hos fysioterapeut (sjukgymnast) eller läkare. Och utanför den landstingsfinansierad vården kan du även kontakta naprapat eller kiropraktor.

Här ser du vårdgivare som arbetar med bedömning och behandling av tennisarmbåge

Köp specialstickat kompressionsskydd för armbågen hos Fyseum.se

Prognos vid tennisarmbåge – lateral epikondylit

Prognosen är god. Skadan brukar läka ut av sig själv. Det kan dock ta lång tid och om du fortsätter med en för vävnaden provocerande belastning finns risk för årslånga besvär, återkommande besvär och en kvarliggande belastningskänslighet. Lyssna på din kropp, ta symtomen på allvar och försök förändra belastningsbilden tidigt.

Kan tennisarmbåge undvikas eller förebyggas?

Kanske genom att:

  • Stegra din aktivitet och träning långsamt.
  • Ta hänsyn till tidiga symtom som trötthet, stramhet och molvärk och gör direkta förändringar av belastningsbilden då dessa symtom uppkommer.
  • Var aktiv och träna kroppen hela livet. Håll muskler och senfästen starka och belastningståliga.
  • Regelbundet stretcha underarmsmuskulatur.

Mer information

Egenvård – vad du själv kan göra åt din tennisarmbåge

Rekommenderad behandling vid tennisarmbåge