Behandling vid tennisarmbåge

Skribent Daniel Öhlin, leg. sjukgymnast
Granskare Peder Blomqvist, leg. läkare, specialist i allmänmedicin
Uppdaterat 2014-08-23
Dela
Gilla

Följande behandling rekommenderas vid tennisarmbåge:


Stötvågsbehandling – shockwave therapy

Stötvågsbehandling är en apparatbehandling där tryckvågor med hög frekvens och givet tryck bearbetar den skadade vävnaden. Behandlingen leder till en rad effekter och enkelt uttryckt så stimulerar behandlingen kroppens eget läkningssystem. Behandlingen brukar ges i serie om 3-5 behandlingar med ca en vecka mellan varje behandling.


Tvärfriktionsmassage och manipulation

Tvärfriktionsmassage ökar cirkulationen lokalt och förbereder vävnaden för manipulation. Manipulationen syftar till att hastigt sträcka ut vävnadsfästet så att vävnadselasticiteten återfås och självläkning kan starta om eller fortgå.

Köp specialstickat kompressionsskydd för armbågen hos Fyseum.se


Akupunktur

Akupunktur används ofta vid denna diagnos och kan lindra besvären. Akupunkturen kan ges med eller utan ström och i givna traditionella akupunkturpunkter eller följa anatomin och skadelokalisation.


Nålbehandling – Dry needling

Med hjälp av en akupunkturnål bearbetas skadelokalisationen. Teorin är att med denna retning stimulera olika neurologiska och biokemiska processer och därmed läkning.


Medicin – smärtstillande och antiinflammatorisk (NSAID) vid tennisarmbåge

Smärtnedsättande medicin som paracetamol lindrar smärtan men påskyndar inte läkningen.
Inflammationshämmande medicin (NSAID) lindrar smärta och dämpar inflammation och kan provas. Besvären kan återkomma då tablettkuren avslutas.


Injektionsbehandling, kortisoninjektion

En eller en serie kortisoninjektioner i fästet är något som av tradition länge rekommenderats vid tennisarmbåge. Senare tids studier stödjer dock inte denna behandling varför åtgärden snarare kan provas om ingen annan åtgärd fungerat. Behandlingen kan snabbt ge goda resultat men skadan tenderar att återkomma med enbart denna behandling. Det finns vissa risker med kortisoninjektioner och det bör utföras av en van vårdgivare. Efter en kortisoninjektionsbehandling bör man vara särskilt försiktig med att belasta senvävnaden tungt eller explosivt (hastigt) under de följande 1-2 veckorna.


Kirurgisk behandling

Som sista utväg kan senvävnaden behandlas operativt. Skadad vävnad skärs bort och förhoppning är att den följande nyläkningen skall ge bättre resultat än innan. Detta görs först om ingen annan behandling har fungerat.


Mer information

Hitta en klinik för diagnostisering och behandling av tennisarmbåge