Tennisarmbåge – lateral epikondylit

Tennisarmbåge (lateral epikondylit) är en skada på de muskelfästen som fäster in mot armbågens utsida. Vanliga tecken på tennisarmbåge är smärta vid utsidan av armbågen och svaghetskänsla vid grepp och lyft med handen. Tennisarmbåge uppkommer då muskelns senfästen överbelastas, vanligtvis av upprepat och enformigt arbete. Skadan går över av sig själv men det kan ta tid. Rekommenderad behandling vid tennisarmbåge är egenvård, stötvågsbehandling, akupunktur, manipulation, massage och kortisoninjektion.

Tennisarmbåge – lateral epikondylit

Tennisarmbåge – lateral epikondylit (även kallad radial epikondylit) är ett mycket vanligt överbelastningsbesvär som drabbar de muskel- och senfästen som fäster på armbågsledens utsida, den så kallade laterala epikondylen. Den drabbade upplever smärta, värk, ömhet, kraftlöshet eller stelhet. Skadan vid tennisarmbåge drabbar ofta m. extensor carpi radialis brevis (ecrb) senfäste mot denna epikondyl, men kan även drabba dess sena eller övriga extensormuskler. Detta fäste är ytligt varför det ofta gör ont att stöta i armbågens utsida.

Symptom vid tennisarmbåge

Extensormusklernas uppgift är framför allt att böja hand och fingrar uppåt (exv gasa en moppe eller hålla handleden rak när du håller en kanna/kastrull). Vid tennisarmbåge uppstår ofta smärta över utsidan armbågen och kraftlöshet vid handgrepp samt stelhet i armbåge. Det kan då vara svårt att greppa och hålla föremål som exempelvis hålla i en kopp eller hälla ur ett mjölkpaket. Det kan även göra ont att räta ut armbågen.

Smärtan vid tennisarmbåge placerar sig framför allt på utsidan armbågen och ofta strålar värken ner längs ovansidan/utsidan av underarmens muskulatur. Ibland kan det även stråla en bit upp längs utsida överarmen.

Orsak till tennisarmbåge – lateral epikondylit

Skadan vid tennisarmbåge kommer från någon form av överbelastning av vävnadsfästet. Med överbelastning menas att en vävnad utsätts för mer belastning än vad den tål. Sina vävnaders belastningstålighet kan man förbättra genom att utsätta vävnaden för successivt ökad belastning – långsam tillvänjning – träning.

Överbelastningen vid tennisarmbåge kan vara plötslig som exempelvis vid ett olyckligt fall eller ett ovanligt tungt lyft där bristningar i vävnaden kan leda till kvarstående besvär. Vanligtvis uppstår överbelastningen vid tennisarmbåge dock över längre tid och efter upprepad belastning som vid mycket arbete vid tangentbord och datormus, upprepade tennisslag eller industriarbete med upprepade arbetsmoment för hand och arm.

Andra vanliga situationer där risk för överbelastning av muskel- och senfästena kan ske är vid en för individen onormalt stor belastning som exempelvis ommålning och renoveringsarbete i hemmet eller då annan ny aktivitet eller idrott påbörjas. Skadan kan också uppstå då det sker en för snabb stegring av befintlig aktivitet eller träning. Det vill säga, det sker för snabba belastningsförändringar.

Vilka får tennisarmbåge – lateral epikondylit?

Tennisarmbåge – lateral epikondylit är en vanlig skada. Har du inte drabbats någon gång själv så har flera i din omgivning gjort det. Man kan drabbas av oavsett ålder, men det är något vanligare att personer över 40 drabbas. Det är också vanligare att kvinnor drabbas.

Så här ställs diagnos vid tennisarmbåge

Det är relativt enkelt att ställa diagnos efter anamnes och klinisk undersökning. Det vill säga genom att höra bakgrunden till smärtan samt efter en standard ortopedmedicinsk undersökning av underarm och armbåge där man systematiskt stressar/testar de olika vävnaderna. För att behandlingen skall bli så effektiv som möjligt är det bra att hitta den specifika skadelokalisationen. Detta är vårdgivare specialiserade på ortopedisk medicin utbildade för.

Slätröntgen eller ultaljudsundersökning är sällan nödvändig utan bör göras om man misstänker annan orsak till armbågssmärtan eller om rekommenderade åtgärder och/eller behandlingar inte hjälpt och en osäkerhet på diagnos föreligger.

Vem ska jag söka hjälp hos för diagnos och behandling av tennisarmbåge?

Det finns en mängd olika behandlingsmetoder vid tennisarmbåge och du kan söka direkt till en vårdgivare specialiserad på rörelseorganens skador och sjukdomar för få diagnos/bedömning, information och effektiv behandling.

Kliniker för bedömning och behandling av tennisarmbåge – lateral epicondylit

Prognos vid tennisarmbåge – lateral epikondylit

Prognosen är god. Skadan brukar läka ut av sig själv. Det kan dock ta lång tid och om du fortsätter med en för vävnaden provocerande belastning finns risk för årslånga besvär, återkommande besvär och en kvarliggande belastningskänslighet. Lyssna på din kropp, ta symtomen på allvar och försök förändra belastningsbilden tidigt.

Kan tennisarmbåge undvikas eller förebyggas?

Kanske genom att:

  • Stegra din aktivitet och träning långsamt.
  • Ta hänsyn till tidiga symtom som trötthet, stramhet och molvärk och gör direkta förändringar av belastningsbilden då dessa symtom uppkommer.
  • Var aktiv och träna kroppen. Håll muskler och senfästen starka och belastningståliga.
  • Regelbundet stretcha underarmsmuskulatur.

Mer information

Egenvård – vad du själv kan göra åt din tennisarmbåge.

Rekommenderad behandling vid tennisarmbåge.